REMS – Partner odborného obchodu. Excelentní poradenství pro spokojenost zákazníků.

Pouze ten, který při koupi dostal kompetentní radu, najde individuálně to nejlepší, nejhospodárnější řešení příslušných úkolů. Proto přikládá REMS školení vlastních odborných poradců REMS o výrobcích a také školení zaměstnanců odborného obchodu velký význam.

Ve školícím centru REMS jsou na ploše 1.600 m2 k dispozici moderní a kompletně vybavené předváděcí, školící a konferenční prostory. Praxi blízká školení zprostředkovávají zaměstnancům odborného obchodu ve srozumitelné formě široký základ a vysokou odbornou kompetenci pro poradenství o výrobcích a úspěšný prodej. Podrobné prodejní podklady s uvedením všech důležitých informací o výrobcích umožňují rychlý výběr výrobku a jsou podkladem pro jednoduché a časově úsporné vypracování nabídky.

Toto partnerství s odborným obchodem zaručuje také uživateli kvalifikované, rozsáhlé produktové poradenství a skvělý servis. 


Školící centrum REMS ve Waiblingenu u Stuttgartu

Moderní a kompletně vybavené předváděcí prostory: REMS vytváří zaměstnancům  odborného obchodu mnoho možností seznámit se s výrobky.