Software

Software

REMS Multi-Push

Multi-Push Update 03.40 (2020-04-08)
Postup při stahování:
  1. Stáhněte soubor
  2. Rozbalte ZIP-soubor
  3. „update.bin“ uložte na USB-Stick
  4. USB-Stick natrčte do USB-zdířky stroje Multi-Push
  5. Další postup viz Návod k použití REMS Multi-Push

Pozor! Před stažením aktualizace softwaru si stáhněte aktuální návod k použití REMS Multi-Push (http://www.rems.de/Multi-Push-BA), přečtěte si ho a dodržujte ho. Při aktualizaci  softwaru budou všechny dosavadní výsledky proplachovacích a zkušebních programů smazány. Pokud budete tyto ještě potřebovat, přeneste je před vlastní aktualizací softwaru přes USB-Stick na Váš PC.

Download 03.40
Software

REMS App

Stáhněte si zdarma REMS App (Android / iOS).

REMS App pro Android:
Download

REMS App pro iOS:
Download

Software

REMS CamSys

REMS CamSys Update (2021-05-19)

Pozor! Před stahováním Software-Update si stáhněte, přečtěte a dodržujte aktuální návod k použití ke kontrolní jednotce REMS CamSys / CamSys 2 (https://www.rems.de/CamSys-Controllereinheit-BA) .

Download REMS CamSys
Software

REMS CamSys 2

REMS CamSys 2 Update (2021-05-19)

Pozor! Před stahováním Software-Update si stáhněte, přečtěte a dodržujte aktuální návod k použití ke kontrolní jednotce REMS CamSys / CamSys 2 (https://www.rems.de/CamSys-Controllereinheit-BA) .

Download REMS CamSys 2