Informace o ochraně dat

§ 1 Informace o zpracování osobních údajů

 1. Níže uvádíme informace o zpracování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování, IP adresa.
 2. Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je:
  REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de
 3. Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů na výše uvedené poštovní adrese s dodatkem „Pověřenec pro ochranu údajů“ nebo na e-mailovou adresu:
  dataprivacy@rems.de

§ 2 Práva dotčených osob

 1. Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:
  • Právo na informace (čl. 15 GDPR)
  • Právo na opravu nebo výmaz (čl. 16 a 17 GDPR),
  • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
  • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),
  • Právo na přenositelnost dat (čl. 20 GDPR).
 2. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu údajů ohledně zpracování vašich osobních údajů námi (čl. 77 GDPR).
 3. Právo na odvolání
  Jsou-li vaše osobní údaje zpracovány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, za předpokladu, že k tomu existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace, nebo je-li námitka směřována proti přímé reklamě. V posledním případě máte obecné právo vznést námitku, které uplatníme bez uvedení konkrétní situace. Chcete-li využít svého práva na odvolání nebo vznesení námitky, stačí poslat e-mail na adresu dataprivacy@rems.de.

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

 1. Při používání webových stránek výhradně pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám neposkytnete žádné jiné informace, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Při prohlížení našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazit a zajistili jejich stabilitu a bezpečnost (právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):
  • IP adresa
  • Datum a čas požadavku
  • Časový posun vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
  • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
  • Stav přístupu / stavový kód HTTP
  • Objem přenášených dat
  • Webová stránka, ze které požadavek přišel
  • Prohlížeč
  • Operační systém a jeho rozhraní
  • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
 2. Vedle výše uvedených údajů jsou při vaší návštěvě našich webových stránek ukládány do vašeho počítače cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá na pevný disk vašeho počítače a jejichž prostřednictvím získává strana, která cookies vysílá (v tomto případě my), určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, abychom mohli naši internetovou nabídku učinit celkově uživatelsky příjemnější a efektivnější.
 3. Používání cookies:
  1. Naše webové stránky používají následující typy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou popsány níže:
   • dočasné cookies (viz b))
   • trvalé cookies (viz c))
   • cookies třetích stran (viz d))
  2. Dočasné cookies jsou automaticky smazány poté, co zavřete prohlížeč. Patří k nim zejména cookies relace (session cookies). Tyto cookies ukládají tzv. ID relace, identifikátor, jímž lze dané relaci přiřadit různé žádosti vašeho prohlížeče. Díky tomu je možné opětovně rozpoznat váš počítač, když naše webové stránky navštívíte znovu. Cookies relace jsou smazány poté, co se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
  3. Trvalé cookies jsou automatizovaně smazány po uplynutí předem zadané doby, která se může u jednotlivých cookies lišit. Uložené cookies můžete v bezpečnostních nastaveních svého prohlížeče kdykoliv smazat.
  4. Cookies třetích stran nabízejí další poskytovatelé třetích stran, kteří za webovou stránku nenesou odpovědnost. Používají se pro identifikaci pro měření vzdálenosti nebo pro marketingové účely. Jsou ukládány, pouze pokud jste k tomu dali svůj výslovný souhlas nebo jste sami aktivovali obsah třetích stran pomocí odpovídajících symbolů na webové stránce (např. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
 4. Svůj prohlížeč si můžete nastavit podle svých přání a např. odmítnout ukládání cookies třetích stran nebo i ukládání všech cookies. Upozorňujeme však na to, že při odmítnutí cookies nebudete v některých případech moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

§ 4 Další funkce a nabídky naší webové stránky (servisní portál, náborový portál nebo internetový obchod)

 1. Vedle čistě informační návštěvy našich webových stránek nabízíme také další služby, které můžete v případě zájmu využít. Zpravidla je k tomu třeba zadat další osobní údaje, které použijeme k poskytování dané služby.
 2. Pro poskytování některých služeb využíváme služeb externích poskytovatelů. Ti byli pečlivě vybráni a pověřeni a jsou vázáni našimi zásadami.
 3. Mají-li naši partneři nebo zpracovatelé sídlo v některém státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás o důsledcích této okolnosti informovat v popisu příslušné nabídky.

§ 5 Odvolání nebo námitka proti zpracování vašich osobních údajů

 1. Pokud jste nám udělili svolení k zpracování vašich osobních údajů, můžete toto svolení kdykoliv odvolat. Takovéto odvolání projeví svůj účinek do budoucna, takže od okamžiku odvolání již nebudeme moci zpracovávat vaše osobní údaje.
 2. Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na uvážení zájmů, můžete proti zpracování podat námitku. To se týká zejména případu, kdy zpracování není nezbytné k plnění smlouvy s vámi, což je popsáno dále u jednotlivých funkcí. Při uplatnění takovéto námitky vás prosíme o uvedení důvodů, proč nemáme vaše osobní údaje zpracovávat dosud uplatňovaným způsobem. V případě odůvodněné námitky věc přezkoumáme, a buď zpracování zastavíme, resp. přizpůsobíme, nebo vám uvedeme naše závažné oprávněné důvody pro další zpracovávání.
 3. Samozřejmě můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních důvodů pro účely reklamy a datové analýzy.
 4. Odvolání nebo námitku je nutné zaslat na kontaktní adresy uvedené v § 1.

§ 6 Šifrování SSL nebo TLS

 1. Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu používáme na našich webových stránkách šifrování SSL nebo TLS. Tímto způsobem mohou být bezpečně přenášeny dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře nebo také objednávky prostřednictvím webové stránky. Šifrování SSL nebo TLS rozpoznáte podle označení „https://“ v adresním řádku internetového prohlížeče a také podle symbolu zamčeného zámku zobrazeného vedle něj.
 2. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, lze nám přenášet data přes webové stránky, aniž by je mohly číst třetí strany.

§ 7 Kontaktní e-mailová adresa a používání kontaktního formuláře, objednání reklamních materiálů

 1. Chcete-li se s námi spojit, můžete použít kontaktní formulář nebo uvedenou e-mailovou adresu. Přitom jsou zpracovávány osobní údaje, jako jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Údaje poskytnuté v takovém případě uživatelem zpracováváme výhradně za účelem navázání kontaktu a zpracování vašeho souvisejícího dotazu.
 2. Právním podkladem pro zpracování těchto údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR náš oprávněný zájem pro navázání kontaktu a zpracování vašeho dotazu.
 3. Pokud vede dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu k uzavření smlouvy, pak je zpracování poskytnutých údajů nezbytné pro splnění smlouvy. Právním podkladem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.
 4. Reklamní materiály si můžete objednat pomocí formuláře uvedeného na našich webových stránkách. Z formuláře je vidět, které údaje jsou shromažďovány. Zpracování údajů probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zpracování vaší žádosti a v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR pro provádění předsmluvních opatření.

  Tímto způsobem shromážděné osobní údaje budou automaticky vymazány po odeslání požadovaných dokumentů, pokud neexistují žádné zákonné požadavky na jejich uchovávání nebo pokud jste souhlasili s dalším zpracováním svých osobních údajů nad rámec žádosti.
 5. Osobní údaje poskytnuté pro výše uvedené účely budou zpracovávány tak dlouho, dokud již nebudou k dosažení tohoto účelu vyžadovány nebo dokud nezrušíte souhlas se zpracováním. Dosažení účelu odpadá, pokud byl požadavek uživatele s konečnou platností objasněn a tím bylo navázání kontaktu ukončeno.
 6. Odvolání nebo námitku je nutné zaslat na kontaktní adresy uvedené v § 1.

§ 8 Nastavení pro příjem e-mailů (subskripce)

 1. Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost provádět různá nastavení pro příjem e-mailů, např. přijímání informací a nabídek o produktech a službách. Pokud od nás chcete dostávat e-maily, budou shromažďovány osobní údaje. Vaše e-mailová adresa je zapotřebí k tomu, abychom vám mohli zasílat informace a nabídky.
 2. Pokud nejste přihlášeni pomocí svého uživatelského účtu, použijeme tzv. proces dvojitého potvrzování (double opt-in). Za tím účelem vám zašleme na vámi zadanou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail s odkazem. Pokud tento odkaz potvrdíte, aktivují se vaše nastavení pro příjem e-mailů a zaznamená se čas změny. Tyto údaje slouží jako důkaz pro změnu vašich nastavení pro příjem e-mailů a k odhalení případného zneužití vašich osobních údajů.
 3. Právním podkladem pro zpracování těchto údajů je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR váš souhlas. Svůj souhlas s přijímáním e-mailů můžete kdykoli odvolat. Odvolání můžete zaslat na kontaktní adresy uvedené v § 1 nebo potvrdit odhlašovací odkaz v příslušném e-mailu. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžete svůj souhlas kdykoli zobrazit, doplnit nebo odvolat v části https://www.rems.de/subscriptions/manage.

§ 9 Účast na akcích

 1. Nabízíme vám možnost účastnit se soutěží nebo jiných propagačních akcí naší společnosti na naší webové stránce. Předpokladem pro účast je vytvoření vlastního uživatelského účtu. Z formuláře je vidět, které údaje jsou shromažďovány. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.
 2. Zpracování údajů za účelem vytvoření uživatelského účtu a zpracování vaší účasti v kampani se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo k provedení předsmluvních opatření na základě vaší registrace nebo vaší účasti v příslušné kampani.
 3. Máte kdykoliv možnost provést změny uživatelského účtu nebo jej nechat vymazat.
 4. Vaše osobní údaje, které jsme tímto způsobem shromáždili, vymažeme, jakmile nám sdělíte, že si to přejete (např. e-mailem na adresu dataprivacy@rems.de) a jejich vymazání nebrání žádná daňová nebo obchodní povinnost uschování.

§ 10 Servisní portál (service.rems.de)

 1. Uživatelům a zájemcům našeho servisního portálu nabízíme možnost vytvoření uživatelského účtu. Za tímto účelem je nutné shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa atd. Z formuláře je vidět, které údaje jsou shromažďovány. Údaje nezbytné ke zpracování služby jsou označeny jako povinná pole. Všechny ostatní údaje jsou dobrovolné. Právním podkladem je nutnost plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR.
 2. Máte kdykoliv možnost provést změny uživatelského účtu nebo jej nechat vymazat.
 3. Vaše osobní údaje, které jsme tímto způsobem shromáždili, vymažeme, jakmile nám sdělíte, že si to přejete (např. e-mailem na adresu dataprivacy@rems.de) a jejich vymazání nebrání žádná daňová nebo obchodní povinnost uschování.
 4. Informace k používání výrobků s funkcí Connected
  Naše výrobky s funkcí Connected po registraci posílají naměřené údaje společně s jednoznačným ID nářadí do cloudu Microsoft Azure. Tam se data zpracovávají a ukládají. Kromě toho se společně s naměřenými údaji přenášejí údaje o geografické poloze a vyhodnocují se pomocí Google Geolocation API. Prostřednictvím našeho servisního portálu si může uživatel tyto údaje zobrazit a vygenerovat protokol. Protokol se ukládá u nás.
  Shromažďování a zpracování osobních údajů se provádí za účelem plnění smlouvy o dílo uzavřené mezi našimi zákazníky a jejich koncovými zákazníky a dále za účelem vytváření protokolů o pracích provedených s použitým nářadím. Pokud k tomu dal koncový zákazník souhlas, obdržíme osobní údaje, které shromažďují naši zákazníci. Právní základ představuje nezbytnost pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR a dále čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR, resp. souhlas koncového zákazníka podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR a dále čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.
 5. Příjemci údajů
  Údaje se předávají společnosti Microsoft v Irsku, Nizozemsku, Kalifornii (Azure AD B2B), resp. na příslušné stanoviště serveru, ale příp. také do USA, resp. společnostem Microsoft v USA nebo mimo Evropu. Poskytují podporu a údržbu pro server Microsoft mimo EU. Proto nelze vyloučit, že k vašim osobním údajům bude mít přístup Microsoft v USA. USA nepředstavují z hlediska právní ochrany osobních údajů bezpečnou třetí zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů jako v EU.
  Geografické údaje se předávají službě Google Geolocation a Mapy Google a dále na příslušné stanoviště serveru Google, ale případně také do USA, resp. společnostem Google v USA mimo Evropu. Poskytují podporu a údržbu pro server Google mimo EU. Proto nelze vyloučit, že k vašim osobním údajům bude mít přístup Google v USA. USA nepředstavují z hlediska právní ochrany osobních údajů bezpečnou třetí zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů jako v EU.
  Byla uzavřena individuální smlouva podle čl. 28 odst. 6 GDPR se společnostmi Microsoft a Google. Dále byly uzavřeny standardní smlouvy EU s poskytovateli služeb, které mají zabezpečit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů jako v EU. Každopádně nelze vyloučit přístup ke zpracovávaným údajům mimo EU.

§ 11 Náborový portál (recruitment.rems.de)

 1. Shromažďujeme a ukládáme osobní údaje uchazečů za účelem provádění výběrového řízení na vypsané pozice a rovněž uchazečů přihlašujících se z vlastní iniciativy.
 2. Abyste se mohli prostřednictvím našeho náborového portálu ucházet o pracovní místo online, potřebujete osobní uživatelský účet. Z formuláře je vidět, které údaje jsou shromažďovány. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Poskytnuté údaje zpracováváme za účelem vyřízení žádosti o zaměstnání. Právním podkladem pro zpracování je čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG (spolkový zákon o ochraně údajů).
 3. Všechny údaje z přihlášek shromažďujeme a zpracováváme za účelem výběru vhodného uchazeče pro vypsanou pozici u nás. Námi zpracovávané údaje určujete vy sami, neboť k předání údajů dáváte podnět sami. Za účelem výběru uchazečů se příslušná přihláška předává také vedoucím pracovníkům příslušného podnikového odboru. Do vaší přihlášky může nahlížet také podniková rada, aby mohla vykonávat své právo na spolurozhodování a kontrolu.
 4. Pokud proběhne výběrové řízení pozitivně a povede k uzavření pracovní smlouvy se žadatelem, budou údaje předané žadatelem zpracovány za účelem zpracování pracovního poměru. Právním podkladem pro zpracování je čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG (spolkový zákon o ochraně údajů).
 5. Zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme pouze tehdy, pokud jste nám je předali, abychom mohli vaši žádost o zaměstnání posoudit v její současné podobě nebo pokud existuje zákonná povinnost. Tyto informace nebudou ve výběrovém řízení zohledněny, pokud k tomu není zákonná povinnost. Právní základ k tomu je dán čl. 9 odst. 2 písm. b a e GDPR.
 6. V případě, že dojde mezi vámi a námi k uzavření zaměstnaneckého vztahu, můžeme vámi předané údaje zpracovávat dále. Zpracování poté probíhá k účelům vykonávání nebo ukončení zaměstnaneckého poměru. Přijetí zaměstnance bez vašich údajů z přihlášky uchazeče není možné. Právním základem pro tento postup je čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG (spolkový zákon o ochraně údajů).
 7. Skončí-li výběrové řízení bez uzavření pracovní smlouvy se žadatelem, budou údaje poskytnuté žadatelem vymazány nejpozději 4 měsíce po oznámení rozhodnutí. Důvodem jsou naše další oprávněné zájmy, např. pro zdokumentování důkazní povinnosti pro případná řízení podle zákona o rovném zacházení.
 8. Pokud by žadatel chtěl být zohledněn pro další potenciální pozice ve společnosti i přes odmítnutí ve výběrovém řízení, vyžádáme si od žadatele příslušný souhlas s dalším zpracováním údajů. Poskytnuté údaje žadatele budou po uplynutí jednoho roku od udělení souhlasu vymazány, pokud žadatel neodvolá svůj souhlas dříve. To samé platí pro iniciativní žádosti o zaměstnání.
 9. Odvolání je nutné zaslat na kontaktní adresy uvedené v § 1.

§ 12 Internetový obchod (firemní zákazníci, https://www.rems.de)

 1. Prostřednictvím našich internetových obchodů prodáváme pouze firemním zákazníkům. Ve vybraných zemích jim nabízíme možnost zadávání objednávek. K tomu potřebujete vlastní uživatelský účet. Z formuláře je vidět, které údaje jsou shromažďovány. Údaje nezbytné ke zpracování objednávky jsou označeny jako povinná pole. Všechny ostatní údaje jsou dobrovolné. Právním podkladem je nutnost plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR.
 2. Máte kdykoliv možnost provést změny uživatelského účtu nebo jej nechat vymazat.
 3. Vaše osobní údaje, které jsme tímto způsobem shromáždili, vymažeme, jakmile nám sdělíte, že si to přejete (např. e-mailem na adresu dataprivacy@rems.de) a jejich vymazání nebrání žádná daňová nebo obchodní povinnost uschování.

§ 13 Reklama zasílaná poštou

Pokud zasíláme reklamní dokumenty našich produktů poštou, budou osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR za účelem zasílání informací a nabídek, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Příjemci takové reklamy mohou kdykoli vznést námitky proti zpracování svých údajů pro tyto účely, např. e-mailem na adresu dataprivacy@rems.de. Dotčené údaje poté neprodleně odstraníme z našeho rozdělovníku.

§ 14 Uzavírání a provádění smluvních/dodavatelských vztahů

 1. Pokud nám dodavatelé, zákazníci nebo jiní (potenciální) smluvní partneři poskytnou osobní údaje (např. jméno odpovědné kontaktní osoby), zpracováváme taková data na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR za účelem provedení smlouvy uzavřené se smluvním partnerem nebo provedení předsmluvních opatření.
 2. Vaše osobní údaje, které jsme tímto způsobem shromáždili, vymažeme, jakmile nám sdělíte, že si to přejete (např. e-mailem na adresu dataprivacy@rems.de) a jejich vymazání nebrání žádná daňová nebo obchodní povinnost uschování.

§ 15 Předávání údajů třetím stranám

 1. Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím stranám pro jiné než výše uvedené účely. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, pouze pokud jste k tomu v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR udělili svůj výslovný souhlas, předání je nutné podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR za účelem uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků a není důvod předpokládat, že máte prvořadý zájem hodný ochrany na nezveřejnění svých údajů v případě, že pro předání podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c GDPR existuje zákonná povinnost, a je to přípustné a podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi. Pokud pověříme třetí strany zpracováním osobních údajů, děje se to podle čl. 28 GDPR.
 2. Pokud zadáte objednávku v našem internetovém obchodě, bude s námi či se zahraniční pobočkou $$ COMPANY $$ nebo společností skupiny $$ COMPANY $$ příslušnou na základě vašeho stanoviště případně uzavřena smlouva, jak je uvedeno v příslušném procesu objednávání. V případě potřeby předáme údaje potřebné pro uzavření a provedení smlouvy pobočce/společnosti skupiny odpovědné za vaši objednávku.
 3. Ve vybraných zemích máte možnost zvolit si specializovaného prodejce při zadávání objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu, který by vám měl být k dispozici jako přímá kontaktní osoba na místě. Pokud tak učiníte, můžeme o tom informovat vámi zvoleného specializovaného prodejce předáním vašich údajů.
 4. Při vyzvedávání a odesílání objednávek spolupracujeme s externími poskytovateli přepravních služeb, například s DPD, DHL. Za účelem plnění této služby jsou poskytovateli přepravních služeb předány následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • dodací adresa, případné dodatky
  • zákaznické číslo (za účelem doručení do DHL Service Point)
  Právním podkladem je nutnost plnění smlouvy podle ��l. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR.

  Pokud jste souhlasili s přenosem údajů:
  • e-mailová adresa (za účelem oznámení balíčku)
  Právním podkladem je váš dobrovolně udělený souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR.

  Pokud jste neudělili souhlas s přenosem vašich osobních údajů, nebudou poskytovateli přepravních služeb předávány žádné údaje. Upozorňujeme na to, že poskytovatel přepravních služeb nebude moci oznámit doručení balíčku, resp. změnu doručení.

  Zrušení vašeho souhlasu s oznámením o doručení balíčku externími poskytovateli přepravních služeb je nutné předat přímo poskytovateli přepravních služeb.
 5. Osobní údaje zpracováváme pouze v zemích, ve kterých zákony na ochranu osobních údajů nabízejí úroveň ochrany jako v EU/EHP. Pokud a jsou-li v nezbytném rozsahu v jednotlivých případech předávány údaje příjemcům se sídlem mimo EU/EHP, provádí se předávání na základě standardních smluvních ustanovení Evropské komise.

§ 16 Platební metoda PayPal

 1. Na našich webových stránkách nabízíme možnost provádění plateb přes PayPal. PayPal je poskytovatel online služeb pro zpracování plateb a je provozován společností PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie., S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. Výběrem platební metody PayPal můžete okamžitě zpracovat objednávky prostřednictvím vašeho účtu PayPal. Kromě toho můžete také provádět platby kreditní kartou přes PayPal, i když nemáte účet PayPal.
 2. Osobní údaje, které jste nám poskytli, a údaje o vaší objednávce předáme PayPal za účelem inkasování fakturované částky. Zpravidla se přitom jedná o vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a IP adresu, jakož i další data, která jsou nezbytná pro zpracování plateb. Společnost PayPal je používá zejména pro kontrolu totožnosti a platební schopnosti, správu plateb a prevenci podvodů. Právním podkladem je nutnost plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR.
 3. Nemáme žádný vliv na typ, rozsah a účel zpracování a vymazání údajů shromážděných poskytovatelem služeb. Proti zpracování vašich osobních údajů můžete vznést námitku, přičemž ji musíte uplatnit vůči PayPal. Námitka nebude mít vliv na osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro zpracování plateb.
 4. Další informace k typu a rozsahu zpracování údajů získáte v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal. Tyto najdete na stránce https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

§ 17 Zapojení videí služby YouTube

 1. Do naší webové stránky jsme zapojili videa služby YouTube, která jsou uložená a zobrazitelná na platformě YouTube. YouTube je platforma společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Po volbě námi vytvořeného a vloženého videa YouTube bude video přehráno v „režimu rozšířené ochrany dat“. Jedná se o elektronický souhlas podle čl. 7 GDPR. Jinak nebude přenos zahájen.
 2. Pokud zvolíte video YouTube, obdrží Google údaje uvedené v § 3. To probíhá bez ohledu na to, zda máte uživatelský účet Google, nebo ne. Pokud máte uživatelský účet Google a při návštěvě naší webové stránky jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu Google, budou tyto údaje přiřazeny přímo k vašemu uživatelskému účtu Google.

  Pokud si nepřejete sloučit údaje s vaším uživatelským účtem Google, musíte se před volbou videa YouTube odhlásit z uživatelského účtu Google. Google používá tyto údaje k vytváření uživatelských profilů, ale také pro reklamní účely, průzkum trhu nebo vytvoření svých webových stránek podle potřeby. Proti vytvoření takových uživatelských profilů můžete vznést námitku. Tuto námitku musíte ale směrovat přímo na Google.
 3. Právním podkladem pro zpracování těchto údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR náš oprávněný zájem na prezentaci naší společnosti.
 4. Společnost Google dodržuje požadavky na ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, pokud jde o shromažďování, používání, přenos, uchovávání a další zpracování osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru, Velké Británie a Švýcarska. Veškeré předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci podléhá vhodným zárukám, jak je uvedeno v čl. 46 GDPR. Právním podkladem je nutnost plnění smlouvy se společností Google podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b v kombinaci s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.
 5. Další informace k typu a rozsahu zpracování údajů společností Google získáte na adrese $$GOOGLEPRI vACYLINK4$$.
 6. Možnosti nastavení a další informace o ochraně údajů najdete na $$GOOGLEPRI vACYLINK$$, resp. $$GOOGLEPRI vACYLINK3$$.

§ 18 Zapojení služby Google Maps

 1. Na naší webové stránce používáme službu Google Maps. Google Maps je nabídka společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Tato služba nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy a umožňuje uživateli pohodlné používání funkce map. Tato funkce je standardně zablokována. Aktivuje se, až když tuto funkci aktivně používáte. Jedná se o elektronický souhlas podle čl. 7 GDPR.
 2. Pokud používáte funkci mapy, přijímá Google údaje uvedené v § 3. To probíhá bez ohledu na to, zda máte uživatelský účet Google, nebo ne. Pokud máte uživatelský účet Google a jste přihlášeni při návštěvě naší webové stránky, budou tyto údaje přiřazeny přímo k vašemu uživatelskému účtu Google.

  Pokud si nepřejete sloučit údaje s vaším uživatelským účtem Google, musíte se před použitím funkce mapy odhlásit z uživatelského účtu Google. Google používá tyto údaje k vytváření uživatelských profilů, ale také pro reklamní účely, průzkum trhu nebo vytvoření svých webových stránek podle potřeby. Proti vytvoření takových uživatelských profilů můžete vznést námitku. Tuto námitku musíte ale směrovat přímo na Google.
 3. Právním podkladem pro zpracování těchto údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR náš oprávněný zájem na prezentaci naší společnosti.
 4. Společnost Google dodržuje požadavky na ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, pokud jde o shromažďování, používání, přenos, uchovávání a další zpracování osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru, Velké Británie a Švýcarska. Veškeré předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci podléhá vhodným zárukám, jak je uvedeno v čl. 46 GDPR. Právním podkladem je nutnost plnění smlouvy se společností Google podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b v kombinaci s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.
 5. Další informace k typu a rozsahu zpracování údajů společností Google získáte na adrese $$GOOGLEPRI vACYLINK4$$.
 6. Možnosti nastavení a další informace o ochraně údajů najdete na $$GOOGLEPRI vACYLINK$$, resp. $$GOOGLEPRI vACYLINK3$$.

§ 19 Zapojení služby BING Maps

 1. Na naší webové stránce používáme službu Bing Maps. Bing Maps je nabídka společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Tato služba nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy a umožňuje uživateli pohodlné používání funkce map. Tato funkce je standardně zablokována. Aktivuje se, až když tuto funkci aktivně používáte. Jedná se o elektronický souhlas podle čl. 7 GDPR.
 2. Pokud používáte funkci map, přijímá Microsoft údaje uvedené v § 3. To probíhá bez ohledu na to, zda máte uživatelský účet Microsoft, nebo ne. Pokud máte uživatelský účet Microsoft a jste přihlášeni při návštěvě naší webové stránky, budou tyto údaje přiřazeny přímo k vašemu uživatelskému účtu Microsoft.

  Pokud si nepřejete sloučit údaje s vaším uživatelským účtem Microsoft, musíte se před použitím funkce mapy odhlásit z uživatelského účtu Microsoft. Microsoft používá tyto údaje k vytváření uživatelských profilů, ale také pro reklamní účely, průzkum trhu nebo vytvoření svých webových stránek podle potřeby. Proti vytvoření takových uživatelských profilů můžete vznést námitku. Tuto námitku musíte ale směrovat přímo na Microsoft.
 3. Právním podkladem pro zpracování těchto údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR náš oprávněný zájem na prezentaci obchodních partnerů v online mapové službě.
 4. Společnost Microsoft dodržuje požadavky na ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, pokud jde o shromažďování, používání, přenos, uchovávání a další zpracování osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru, Velké Británie a Švýcarska. Veškeré předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci podléhá vhodným zárukám, jak je uvedeno v čl. 46 GDPR. Právním podkladem je nutnost plnění smlouvy se společností Google podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b v kombinaci s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.
 5. Další informace k typu a rozsahu zpracování údajů společností Microsoft získáte na adrese https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
 6. Možnosti nastavení a další informace o ochraně vašich údajů najdete na: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products#OST.

Vyhrazujeme si právo tyto informace o ochraně osobních údajů upravit podle aktuálních skutečných a právních požadavků. Aktuální informace o ochraně osobních údajů si můžete kdykoliv zobrazit a vytisknout na naší webové stránce.