Vysoce moderní výroba – Garant kvalitních výrobků REMS.

Made in Germany. Vlastní výrobní závody firmy se nachází ve Waiblingenu u Stuttgartu, v centru německého High-Tech-průmyslu. Zde jsou k dispozici pro výzkum, vývoj, výrobu a zajištění kvality vysoce moderní zařízení a přístroje. Navíc je zde i kádr vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, z nichž někteří u společnosti REMS pracují již 4. generaci a disponují speciálními znalostmi a zkušenostmi, nezbytnými pro výrobu kvalitních výrobků.

Kvalita je pro REMS mnohem víc, než jen rozměrová přesnost a funkce. Opírá se o rozsáhlý systém zajištění kvality, který začíná pochopením potřeb trhu, provází produkt během vývoje a výroby a uzavírá se systematickými analýzami kvality na trhu. Mimoto je kvalita výrobních postupů pravidelně sledována a potvrzována zkušebními ústavy, které udělují značku přezkoušené bezpečnosti GS.

Všechny výrobky REMS odpovídají bezpečnostním a protiúrazovým předpisům a splňují příslušné aktuální evropské normy dle nařízení směrnic Evropského společenství. Navíc jsou všechny výrobky REMS – s výjímkou některého bezpečnostně nerelevantního ručního nářadí přezkoušeny a schváleny nezávislými zkušebními ústavy. Všechny výrobky REMS tak splňují zvláště vysoký standard pracovní, funkční a provozní bezpečnosti.

 


Permanentní inovační proces a investice do výkonných CNC-výrobních systémů se starají o to, že výrobky REMS patří k těm nejlepším na světě.

Flexibilní montážní linky umožňují kdykoli přizpůsobení požadavkům zákazníka.

Hustě, časově blízce definované zkušební intervaly během celého výrobního procesu a rozsáhlé funkční a bezpečnostní zkoušky  po uskutečněné montáži zajišťují, že výrobní závod neopustí žádný chybný výrobek.

REMS je v poměru k počtu zaměstnanců největší firmou vychovávající nové pracovní síly v celém regionu. Takto se daří vlastní know-how udržet na vysokém niveau.