Nikdo nevytvrzuje kovy lépe než my.Proto to děláme sami.

Dlouhá životnost, bezpečnost při použití a extrémní zatížitelnost – nářadí může takovéto požadavky splnit jen tehdy, pokud jsou jednotlivé součásti perfektně vytvrzeny.


Vlastní kalírna je důležitým základním kamenem kvality výrobků REMS. Zkušenosti získané během desítek let práce vlastní kalírny je důležitou součástí know-how a tajemství kvalitního nářadí REMS. Speciální tepelné zpracování vede k ideální kombinaci pevnosti a pružnosti nástrojů zaručující velmi dlouhou životnost např. závitořezných čelistí, řezných koleček a lisovacích kleští. Pro zachování stálé stejně vysoké kvality výrobků je proces tepelného zpracování automaticky sledován a průběžně protokolován výkonnou počítačovou technikou.


Osvědčené, nezničitelné kvalitní závitořezné čelisti REMS. Z houževnaté, zvláště kalené speciální oceli.

Řezná kolečka REMS jsou přizpůsobena specielním požadavkům různých materiálů. Obzvláště specielní postup kalení rozhoduje o dlouhé životnosti řezných koleček REMS.

Umění kalení: Vytvoří extrémně zatížitelné díly pro nejvyšší nároky.