Vzít do ruky. Porovnat. Vybrat. Pro podporu společného prodeje.

Účast na mnoha národních i mezinárodních veletrzích, reklama v odborných časopisech a rozesílky reklamních tiskovin přímo k uživatelům, jsou jako prodej podporující opatření odbornými obchody velmi ceněna.


Atraktivní prezentační systém pro výrobky REMS umožňuje odbornému obchodu optimální prezentaci výrobků REMS: vzít do ruky, porovnat, vybrat. Individuální osazení výrobky REMS následuje po přesném odsouhlasení mezi odbornými poradci REMS a odborným obchodem.

Online-informační systém www.rems.de nabízí rozsáhlé možnosti získat informace o skupině firem REMS, o výrobcích REMS a jejich možnostech použití a práce s nimi. Mimoto zde najde uživatel kompletní Online-katalog a podrobnou technickou dokumentaci, informace o aktuálních termínech veletrhů a adresy smluvních autorizovaných servisních dílen REMS, možnosti stažení prodejních podkladů, návodů, rozkresů náhradních dílů, obrázků výrobků a videí o výrobcích, možnosti objednání prodejních podkladů v různých jazykových verzích pro poštovní rozesílku, e-mail adresy zastoupení REMS a mnoho dalšího.


Výrobky REMS jsou vystavovány a předváděny na mnoha národních a mezinárodních odborných veletrzích.

Praktický pro obchod, přehledný pro zákazníka – prezentační systém pro výrobky REMS.