Odřezávání, srážení hran, odhrotování, kalibrování