Úmluvy o převzetí záruk

Úmluvy o převzetí záruk
REMS je první na systémech nezávislý výrobce strojů a nářadí, který uzavřel úmluvy o převzetí záruk na lisovací nářadí.

Existují úmluvy o převzetí záruk
 
s              Centrálním svazem sanita, topení, klimatizace
                (Zentralverband Sanitär Heizung Klima),
                Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
                dále jen ZVSHK

se            Spolkovým svazem průmyslu
                Topení, klimatizační a sanitární technika/
                     Technická zařízení budov
                (Bundesindustrieverband
                Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik/
                Technische Gebäudesysteme e.V.),
                Weberstraße 33, D-53113 Bonn,
                dále jen BHKS.

se            Svazem německých odborných společností
                oboru chlazení-klimatizace
                (Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V.),
                Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
                dále jen VDKF.

a se          Švýcarsko-Lichtenštejnským svazem technického zařízení budov
                (Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband),
                Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
                dále jen suissetec.
 
Centrální svaz sanita, topení, klimatizace (Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima - ZVSHK) a Spolkový svaz průmyslu Topení, klimatizační a sanitární technika/Technická zařízení budov (Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme e.V. - BHKS), Svaz německých odborných společností oboru chlazení-klimatizace (Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. - VDKF), jakož i Švýcarsko-Lichtenštejnský svaz technického zařízení budov (Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband - suissetec), uzavřeli v zájmu řemeslníků a průmyslu s firmou REMS GmbH & Co KG (REMS) pro radiální lisovací nástroje
 
-- ruční radiální lis REMS Eco-Press
-- akumulátorový radiální lis REMS Mini-Press 14 V ACC
-- akumulátorový radiální lis REMS Mini-Press 22 V ACC
-- akumulátorový radiální lis REMS Mini-Press S 22 V ACC
-- elektrický radiální lis REMS Power-Press SE
-- elektrohydraulický radiální lis REMS Power-Press ACC
-- elektrohydraulický radiální lis REMS Power-Press XL ACC
-- akumulátorový radiální lis REMS Akku-Press E 22 V ACC
-- akumulátorový radiální lis REMS Akku-Press 22 V ACC
-- akumulátorový radiální lis REMS Akku-Press 22 V Connected
-- akumulátorový radiální lis REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
-- REMS lisovací kleště 
-- REMS lisovací kroužky 
-- REMS lisovací kleště Mini 
 
úmluvy o převzetí záruk.

REMS se tak stal prvním systémově nezávislým výrobcem strojů a nástrojů, který úmluvy o převzetí záruk pro lisovací nástroje uzavřel. Uzavření úmluvy vzniklo na základě úspěšné partnerské spolupráce mezi REMS a řemeslníky a jejich organizacemi a průmyslem jakož i jeho organizacemi.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se svazem ZVSHK  jsou všichni do registru řemesel zapsaní samostatní řemeslníci / firmy (dále jen "SHK-podnik"), pokud jsou v okamžiku vzniku škody členy pro sídlo jejich podniku příslušného cechu oboru sanity, topení a klimatizace, který patří k nějakému zemskému cechovnímu svazu připojenému k ZVSHK.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se svazem BTGA jsou všechny podniky techniky budov (dále jen "TGA-podnik"), pokud jsou v okamžiku vzniku škody členy pro sídlo jejich podniku příslušného svazu průmyslu Topení, klimatizační a sanitární technika a tím zprostředkovaně nebo bezprostředně členy BTGA.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se svazem VDKF jsou všechny v řemeslném registru zanesené firmy montující chladírenská zařízení resp. odborné podniky (dále jen "odborný podnik chlazení-klimatizace"), pokud byly v okamžiku vzniku škody členy svazu VDKF.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se suissetec jsou všechny podniky technického zařízení budov (dále jen "TGA-podnik"), pokud byly v okamžiku vzniku škody členy svazu suissetec.

Oprávnění pro plnění z úmluvy se B.S.H.L. jsou všechny instalační firmy (dále jen "SHK-podnik"), pokud byly v okamžiku vzniku škody členy svazu B.S.H.L. a mají platné oprávnění pro jimi prováděnou živnost.

Pokud se u uvedeného radiálního lisovacího nářadí vyskytne konstrukční nebo výrobní chyba, či chyba materiálu, pokud je návod k použití chybný, na základě čehož vznikla škoda u zadavatele zakázky, za kterou SHK-podnik, podnik chlazení.klimatizace nebo TGA-podnik odpovídá, ručí REMS nezávisle na zákonných pravidlech dodatečně za následky netěsností dle udávané míry ustanovení těchto úmluv o převzetí záruk.

Úmluvy o převzetí záruk platí nezávisle na tom, jaký systém s lisovanými tvarovkami bude prostřednitvím lisovacího nářadí REMS lisován. Způsobilost lisovacího nářadí REMS pro systémy s lisovanými tvarovkami je uvedena na internetu: www.rems.de --> ke stažení Downloads --> Katalogy výrobků, prospekty --> REMS Katalog.

Pro získání dalších informací se prosím obraťte na pana Ing. Mojmíra Böhma: mojmir.boehm@rems.de.